Ống nhựa Bình Minh

Ống nhựa Bình Minh

Male. Lives in Hồ Chí Minh, Viet Nam. Born on December 16, 1984.
Hobby
Fishing
About Me
https://ongnhuabinhminh.net là đơn vị phân phối ống nhựa Bình Minh lớn tại khu vực TPHCM và các vùng... View More
Friends
There are no new feeds to view at this time.