Drag to reposition your photo

vucaovuong89

Male. Lives in 27 Vo Nguyen Giap, An Binh, Ninh Kieu, Can Tho, Viet Nam. Born on January 1. Is engaged.
About Me
Hi! Toi la Vu Cao Vuong sinh nam 1989. Toi rat yeu thich the thao, dac biet la bong da. Vi the nen, ... View More
vucaovuong89
S? ra sao n?u t?o ?i?u ki?n cho ‘Tây’ không có g?c gác Vi?t lên tuy?n? Nhi?u ý ki?n c?ng kêu g?i vi?c g?i các c?u th? không có g?c gác Vi?t Nam nh?ng có nguy?n v?ng mu?n c?ng hi?n cho B?VN lên tuy?n ... View More
Be the first person to like this.
vucaovuong89
Liên t?c t?a sáng t?i Cúp C1 châu Á, Tu?n H?i sáng c?a giành Bóng vàng Màn trình di?n t?t ? giai ?o?n cu?i n?m, ??c bi?t là t?i ??u tr??ng Cúp C1 châu Á giúp Tu?n H?i giành nhi?u l?i th? trong cu?c ?... View More
Be the first person to like this.
vucaovuong89
?Ryan Giggs: ‘S?p t?i MU s? d?y cho Chelsea 1 bài h?c’ Dù Chelsea ?ang trên ?à ?n ??nh v?i 2 tr?n b?t b?i, th? nh?ng Ryan Giggs l?i cho r?ng The Blues ch?ng có gì ghê g?m. Hashtag: #Xoilac #XoilacTV... View More
Be the first person to like this.
vucaovuong89
V?n H?u c??i v?, tình c? ‘Hoàng Anh ?c’ v?i có ??ng thái l? ? th?i ?i?m mà V?n H?u ?ang b?n t? ch?c ?ám c??i v?i H?i My, không ít dân m?ng hi?n t?i ?ang tò mò v? ng??i b?n gái c? c?a nam tuy?n th?. ... View More
Be the first person to like this.
vucaovuong89
Pep n? ph?c tinh th?n chi?n ??u c?a Chelsea HLV Pep n? ph?c v? tinh th?n chi?n ??u c?a các c?u th? Chelsea. Chính ông còn th?a nh?n Man City m?i là ??i giành may m?n ???c 1 ?i?m. Hashtag: #Xoilac #X... View More
Be the first person to like this.
vucaovuong89
Kai Havertz vô duyên, b? l? khó tin, fan Arsenal ch? mu?n bán ngay Ch?ng ki?n màn trình di?n th?m h?a c?a Kai Havertz, nhi?u fan Arsenal ?ã không còn kiên nh?n ???c n?a. Hashtag: #Xoilac #XoilacTV #... View More
Be the first person to like this.
vucaovuong89
Rõ thái ?? c?a Ramsdale khi ph?i d? b? quá nhi?u Trong cu?c ph?ng v?n tr??c gi?i truy?n thông Anh, Paul Brown ?ã ??a ra m?t s? nh?n ??nh v? tình hình th? môn t?i Arsenal. Hashtag: #Xoilac #XoilacTV... View More
Be the first person to like this.
vucaovuong89
Chelsea ra quy?t ??nh v?i Nkunku Theo ngu?n tin t? nhà báo Fabrizio Romano, Chelsea không h? v?i vàng ??a Nkunku tái xu?t sân c? sau khi ph?i g?p ch?n th??ng khá n?ng. Hashtag: #Xoilac #XoilacTV #Xoil... View More
vucaovuong89
Sao Chelsea liên t?c t?a sáng, HLV Pochettino vui s??ng Nhà c?m quân ng??i Argentina ?ã chia s? v?i truy?n thông n??c Anh v? quy?t ??nh c?a Chelsea trong vi?c ký h?p ??ng v?i Cole Palmer t? MC. Hashta... View More
vucaovuong89
??i b?i tr??c Chelsea, HLV Tottenham ?? th?a t?i l?i cho tr?ng tài HLV Postecoglou kh?ng ??nh tr?ng tài ?ã thiên v? Chelsea tr?ng tr?n. Reece James x?ng ?áng b? ?u?i sau tình hu?ng ch?i x?u ? hi?p 1 ... View More
Be the first person to like this.
Load More