Drag to reposition your photo

T? L? Qu?c

Male. Lives in ?à N?ng, Viet Nam. Born on November 17.
About Me
"Hello, tôi tên là T? L? Qu?c, sinh n?m 1982 t?i ?à N?ng. Tôi có m?t ni?m ?am mê m?nh li?t v?i b? mô... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Fulham vs Liverpool, 22:30 ngày 21/04/2024 s? v??t tr?i c?a Liverpool so v?i các ??i bóng khác và t? l? c??c cho tr?n ??u v?i Fulham c?ng ph?n ánh ?i?u này. H?n n?a, Liverpool c?ng có phong... View More
Kqbd Xoilac TV
Tr?c ti?p Atalanta vs Liverpool vào lúc 02:00, ngày 19/04/2024 Có m?t thu?n l?i v?i Liverpool khi Alexander-Arnold ?ã bình ph?c ch?n th??ng và ?ang h??ng t?i tr?n xu?t phát ??u tiên sau ch?n th??ng ??... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Manchester City vs Real Madrid, 02:00 ngày 18/04/2024 ? tr?n l??t ?i, Guardiola ?ã không s? d?ng Kevin de Bruyne - ti?n v? sáng t?o nh?t c?a mình. Ti?n v? ng??i B? không ?? th? ch?t ?? thi ?... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Manchester City vs Luton Town, 21:00 ngày 13/04/2024 V?i phong ?? nh? hi?n t?i, Luton s? r?t khó ?? t?o ra ???c b?t ng? tr??c nhà ?KV? Man City v?n ?ang quá ??ng c?p. Chi ti?t: https://xoila... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p PSG vs FC Barcelona vào lúc 02:00, ngày 11/04/2024 PSG th?ng 2-0 trên sân nhà ? tr?n l??t ?i và d?n tr??c 2 bàn khi làm khách ? Tây Ban Nha. Sociedad ch? có ???c bàn danh d? ? c?p ??u này do... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Juventus vs Fiorentina, 01:45 ngày 08/04/2024 D? nhiên là Italia ?ang có l?i th? trong vi?c giành thêm su?t tham d? Champions League và ??i x?p th? 5 mùa này v?n có c? h?i l?n ?? d? C1. Tuy ... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p E. Frankfurt vs Werder Bremen, 01:30 ngày 06/04/2024 Frankfurt công không t? nh?ng th? thì ch?ng ?n chút nào. ??n c? nh? 7/8 tr?n chính th?c g?n nh?t, ??i bóng này ??u ghi bãn l?n ... th?ng ... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Manchester City vs Aston Villa, 02:15 ngày 04/04/2024 Cu?i tu?n qua, Aston Villa ?ã th? hi?n s? v??t tr?i và giành chi?n th?ng d? dàng v?i t? s? 2-0 tr??c Wolves. Moussa Diaby và Erzi Konsa ... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Chelsea vs Burnley, 22:00 ngày 30/03/2024 V? phía Burnley, Ramsey, Redmond và Koleosho là nh?ng cái tên ch?c ch?n v?ng m?t. Trong khi David Fofana c?ng không th? ??i ??u v?i CLB do ?i?u kho?... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p X? Wales vs Ba Lan, 02:45 ngày 27/03/2024 ??i v?i Ba Lan, l?ch s? ??i ??u s? là ng??i b?n v? m?t tâm lý trong tr?n ??u này. Ngo?i tr? th?t b?i 0-2 n?m 1973 trong l?n ??u tiên ??ng ??, Ba Lan... View More
Load More